AKTÖRERNA <br>BAKOM NYA <br>FOLKPARKEN

AKTÖRERNA
BAKOM NYA
FOLKPARKEN

Alla aktörer som på olika sätt är med och skapar Folkparken har lång erfarenhet av prisvärda, funktionella och moderna fastigheter. Det ger en extra trygghet för dig som funderar på att flytta hit.

Uthyrning

Våningen & Villan grundades 1998 och har idag kontor spridda över stora delar av landet. Fastighetsmäklarbranschen är i ständig förändring men vi på Våningen & Villan har alltid varit måna om att jobba modernt men fortfarande med kundens förtroende i centrum. Genom åren har vi lyft karriären och förtjänstmöjligheten för många mäklare vilket också har gjort att vi har vuxit oss starka nationellt. Mycket på grund av vår unika affärsmodell och de bästa verktygen som finns på marknaden. 

Ett starkt varumärke är en otroligt viktig grundsten för att lyckas i yrket och vi ser till att våra medarbetare har en stimulerande arbetsplats med möjlighet för utveckling även internt. Vi är måna om att förse varje medarbetare med affärsmöjligheter, intern utbildning och möjligheten till utveckling, bland annat genom vårt Partner-program. Det är också en grundsten i vår affärsmässighet att vi inte sätter geografiska gränser för dig, du ska jobba med ditt nätverk och dina kunder, var de än befinner sig.

Bygger

Från Arkitektbolagets sida har vi en vision att vara en viktig medspelare i en region känd för sin kreativitet och innovationslusta. Därför tar vi tillvara och renodlar det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Om du vill veta mer om hur vi tänkte när vi skapade Folkparken kan du se filmen som ligger på den här webbplatsens startsida.